Anna Mokvist Juristbyrå

En juridisk byrå med lite mer personlighet. Till mig kan du vända dig med familjerättsliga bekymmer, migrationsfrågor eller om du behöver hjälp i en tvist.

Välkommen!

Rättshjälp eller rättsskydd?

I vissa fall finns det möjlighet till finansiering genom rättshjälp eller rättsskydd. Kontakta mig så hjälper jag dig att reda ut vad som gäller för just din juridiska fråga.

Om Anna Mokvist

Med juristexamen 2008 och juridiskt verksam både statligt, kommunal och privat tar jag steget ut och blir jurist under egen flagg. Jag biträder i flertalet slags ärenden, både genom offentligt uppdrag såsom målsägandebiträde, offentlig biträde och rättegångsbiträde men är även privat ombud i bland annat vårdnadsmål. Jag upprättar även testamenten, samboavtal, äktenskapsförord och bodelningsavtal.

En juridisk byrå med lite mer personlighet. Till mig kan du vända dig med familjerättsliga bekymmer, migrationsfrågor eller om du behöver hjälp i en tvist.

Välkommen!

Kontoret

Kontoret är beläget i närheten av Nybro station,  i det som av Nybroborna kallas Ljungdahlshuset. Jag sitter på plan 2 och det finns hiss för den som behöver.